kärlek, uttryck

Leta

Kan man gå ett helt liv och inte finna ett uttryck? Är det rentav det de flesta av oss gör? Vill jag inte välja för att kunna behålla alla de där embryona av skapande som ännu inte aborterats? Eller är det bara vanlig rädsla? Lättja? Tvehågsenhet? Det naturliga utvalet – fungerar det här eller kan man tala tusen språk även som vuxen?
Det här är inte bara pollenskyar. Det här är verklig dimma. Solens strålar kämpar tills de glöder svagt mellan skogen och vad som torde vara himmel.
Vi måste tala mer som förr, kärleken har kommit att kämpa mot verkligheter mer ogenomträngliga än alla dimsjok. Plantera nya krusbär.

Standard